Disclaimer

Nesto Smart Facility

Nesto Smart Facility (Kamer van Koophandel: 80176674), hierna te noemen Nesto Smart Facility, verleent je toegang tot www.nestoshop.nl (“de Nesto Smart Facility website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Nesto Smart Facility behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan haar gebruikers.

Beperkte aansprakelijkheid

Nesto Smart Facility spant zich in om de inhoud van de Nesto Smart Facility website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Nesto Smart Facility website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Nesto Smart Facility.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Nesto Smart Facility website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nesto Smart Facility. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Nesto Smart Facility website. Nesto Smart Facility oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Nesto Smart Facility website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Nesto Smart Facility nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nesto Smart Facility en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nesto Smart Facility, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.